Despre institut

Institutul de Endocrinologie „C.I.Parhon”, primul institut de endocrinologie din lume, înființat în anul 1946, funcţionează din 1948 în 8 corpuri de clădiri. Organizat ca institut de cercetări în endocrinologie, acesta asigură asistenţă sanitară de profil pacienţilor din întreaga ţară, activitate de învăţământ (catedra de endocrinologie a UMF Carol Davila) şi asistenţă metodologică pentru reţeaua de endocrinologie din țara noastră. Un procent de 80% din tezele de doctorat ale Catedrei de Endocrinologie, precum şi teze de doctorat din alte discipline conexe, biologie, biochimie, biofizică, sunt realizate în Institutul de Endocrinologie.
Institutul a fost acreditat ca unitate de cercetare-dezvoltare de interes naţional, conform HG 551/2007, prin decizia ANCS 9673/17.06.08. Trebuie menționat că după 1990, Institutul de Endocrinologie a continuat să obțină prin competiţie contracte internaționale și naționale. În ultimii 5 ani s-au derulat 8 contracte PNII. La momentul actual, Institutul este și parte a unui contract de cooperare tehnico-știintifică COST Action BM 1105.
Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon” este unic în România, specializat pe fiziopatologia endocrină. Necesitatea unui astfel de laborator este cu atât mai mare cu cât suntem o ţară cu numeroase zone endemice, cu o patologie tiroidiană autoimună în creştere iar osteoporoza şi sindroamele endocrine reprezintă probleme de sănătate publică. O atenţie specială trebuie acordată patologiei endocrine la copil, institutul nostru fiind singurul centru din ţară cu o secţie de endocrinopediatrie care selectează şi concentrează patologia endocrinopediatrică la nivel naţional şi în ceea ce priveşte prezentarea cazurilor deosebite de sindroame genetice de creştere şi dezvoltare