Laboratoare nou create

3_p

  • Laborator de spectrometrie de masă – va furniza expertiză şi echipament de înaltă performanţă pentru studii de metabolomică şi proteomică cu aplicaţii în evaluarea funcţiei adrenale şi gonadale şi a bolilor metabolice. Acurateţea şi precizia excelente ale tehnicilor de LC/MS/MS fac din acestea metode standard folosite la stabilirea intervelelor de referinţă ale parametrilor biochimici şi hormonali. Avantajele analitice se translatează şi asupra corelaţiilor clinice, înbunătăţind diagnosticul şi managementul pacientului.
  • Laborator de secvenţiere – organizat ca o facilitate de bază care să realizeze secvenţierile pentru toţi utilizatorii laboratorului. Aplicaţiile care pot fi susţinute în acest laborator sunt: genotipare, secventiere de novo, secventiere ARN, Secventiere de Small RNA, Secventiere ChIP, scanarea genelor pentru mutaţii şi SNP, preparare şi purificare de matriţe;
  • Laborator de microscopie – va permite vizualizarea celulelor şi ţesuturilor, identificarea markerilor specifici acestora (prin microscopie de transmisie, fluorescentă şi confocală) precum şi studii pe celule vii, prevăzut cu incubator de celule pentru înregistrarea dinamicii proceselor biologice
  • Laborator de citometrie în flux –Aplicatiile susţinute de această facilitate sunt: studiul expresiei proteice, analiza conţinutului de ADN, viabilitatea şi apoptoza celulară, activitatea enzimatică, fagocitoza, stresul oxidativ, sortarea celulelor vii.
  • Laborator de histologie – va permite procesarea modernă a ţesuturilor cu posibilitatea de a realiza imunomarcaje histochimice şi hibridizare cu sonde genice.