Obiectiv

Obiectivul proiectului:  dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin crearea Laboratorului de cercetări de Endocrinologie Moleculară, Celulară şi Structurală, care să permită cercetătorilor să-şi valorifice potenţialul în condiţiile unui management performant, similar structurilor de cercetare din UE.

Obiective specifice:

  • Creşterea capacităţii de cercetare a institutului, cresterea nivelului de competitivitate a stiintei româneşti şi integrarea în spatiul european al cercetarii.
  • Dotarea cu echipamente moderne, instrumente, software, dezvoltarea infrastructurii existente şi dezvoltarea de noi infrastructuri in vederea dezvoltarii parteneriatului internaţional al Institutului National de Endocrinologie „C.I. Parhon” şi pentru dezvoltarea cercetărilor endocrinologice cu potenţial pentru cresterea performantei clinice.
  • Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de cercetare în domeniul bolilor endocrine prin crearea unor laboratoare complexe de genomică, transcriptomică, proteomică, fiziologie şi farmacologie celulară, împreună cu facilităţi comune necesare funcţionării în condiţii de înaltă performanţă a tuturor acestor laboratoare.
  • Asigurarea unui mediu de cercetare şi formare profesională de un înalt nivel ştiinţific şi tehnologic pentru atragerea de specialişti din ţară şi străinătate în vederea creşterii calităţii resursei umane din cercetare în România.