Rezultate estimate

Creşterea vizibilitatii şi competitivităţii cercetării endocrinologice, a posibilităţii de a forma retele, a integrarii active a Institutului in spatiu european, stimulandu-se participarea la Programele Cadru ale UE;

Introducerea de metode noi de investigare transferabile in clinică, precum biomarkeri folositi pentru diagnostic, tratament şi servicii, cu implicaţii directe asupra cresterii performantei evaluarii clinice.

Creşterea competitivităţii evaluarii clinice prin transferul rezultatelor cercetarilor romanesti si internationale la elaborarea de ghiduri de consens pentru patologia endocrina cu efect de standardizarea actului medical in vederea cresterii calitatii de ingrijirii pentru a reduce factorii de risc incepand de la pacient, asistenta medicala pana la asigurari medicale si pentru a realiza cea mai buna balanta intre parmetrii medicali si cost ca eficienta, specificitate, sensibilitate, etc.

Creşterea capacităţii educationale şi a transferului rezultatelor cercetării fundamentale către tinerii cercetatori in formare (cercetatori, doctoranzi, masteranzi, rezidenti) şi către utilizatorii directi ai rezultatelor cercetării (aplicaţii clinice şi biomedicale, intreprinderi mici şi mijlocii ).Creşterea capacităţii administrative a Institutului National de Endocrinologie „C.I. Parhon”

Valoarea totală a proiectului este de 45.433.476,00 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 36.639.900,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR 83% este de 30.411.117,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional 17% este de 6.228.783,00 lei, valoarea eligibilă maxim nerambursabilă acordată din fonduri publice este de 36.639.900,00 lei, cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 0,00 lei, valoarea neeligibilă a proiectului este de 8.793.576,00 lei, iar TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 8.793.576,00 lei.